De 10 pijlers van Iryoku

Ooit zijn ‘de vijf gouden regels’ van de Martial Arts beschreven. Op basis van eigen ervaring en onze visie op het (karate)leven hebben wij daar vijf waarden aan toegevoegd. Dit samenstel van waarden, elkaar aanvullend en soms ogenschijnlijk overlappend, vormt de grondslag voor ons handelen. Bij nauwkeurige bestudering en door de beoefening van het (Shin)Kyokushin Karate zal blijken dat alles simpelweg draait om: jezelf. Leraren en medeleerlingen zijn slechts de voertuigen op de (Shin)Kyokushin-weg.

1. Wilskracht
De activiteiten van Iryoku zijn gebaseerd op het systeem van Masutatsu Oyama’s Kyokushin – Budo – Karate. De naam van de vereniging is Japans en betekent wilskracht. Dit zegt meteen iets over datgene wat nodig is om deze vorm van karate te kunnen beoefenen. Kort gezegd: The more you sweat in peace, the less you bleed in war.

2. Kwaliteit
De term kwaliteit kent vele definities. Onze leerlingen bepalen onze kwaliteit. Wij hechten er waarde aan om te kunnen zeggen dat Iryoku twee rijksgediplomeerde leraren heeft. Door voortdurend te werken aan onze eigen ontwikkeling proberen we een hoge standaard te handhaven. Tevens vinden wij dat individualiteit belangrijker is dan massaliteit. Daarom worden de lessen zoveel als mogelijk door minimaal twee leraren gegeven, waardoor elke leerling de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Iryoku’s motto: onze kracht is de individuele aandacht.

3. Respect
Respect (eerbied) begint bij jezelf. Wie zichzelf respecteert, kan respect tonen en zal met respect behandeld worden. Respect ‘dwing’ je af, door gewoon te doen en soms iets te laten. Kinderen moeten dat leren, ouderen zouden het moeten weten, ongeacht culturele achtergrond. In het (Shin)Kyokushin Karate (de gevechtskunsten) is respect een ‘must’, wellicht nog belangrijker dan in het dagelijks leven. Respectloosheid leidt tot chaos, waarbij het recht van de brutaalste prevaleert en dat is juist wat wij niet willen. Wat wij iedereen willen meegeven; heb eerbied voor alles wat leeft.

4. Zelfvertrouwen
Gebrek aan zelfvertrouwen kan het leven lastig(er) maken. Zelfvertrouwen kun je kweken en sterker maken, door (zelfverdedigings)vaardigheden – naast fysieke, vooral ook mentale – aan te leren of te vergroten. Leer jezelf kennen, je eigen grenzen op te zoeken en te verleggen. Hoe meer een mens (de leerling) leert, hoe vaker hij wordt getoetst, des te beter hij zal worden. Motivatie, wilskracht, discipline en karakter spelen hierbij een belangrijke rol. Niet opgeven, doorbijten ook al is het niet altijd even leuk en gemakkelijk. Dat is waar Iryoku voor staat en uitdraagt.

5. Weerbaarheid
Weerbaarheid kent twee vormen; verbale en fysieke. (Shin)Kyokushin Karate blinkt uit in het ontwikkelen van beide vormen. Essentiële elementen hierbij zijn onder meer: de (juiste) ademhaling, (omgaan met) stress, het houden van in – en overzicht , het stemgebruik en zelfbeheersing. (Shin)Kyokushin Karate is dan ook de ultieme vorm van zelfverdediging. Dames? Ja, ook vrouwen en meisjes trainen bij Iryoku gewoon met de jongens en heren mee.

6. Discipline
Weinig is moeilijker dan (zelf)discipline. Het is zo makkelijk om nee te zeggen tegen een inspanning en zo eenvoudig ja te zeggen tegen ledigheid. Toch is (zelf)discipline een niet te onderschatten vaardigheid. Doen wat gezegd wordt en de (zelfopgelegde) opdrachten tot een (goed) einde brengen. Een vaardigheid die in elke situatie en overal van pas kan komen. Alles wat je nu niet traint/oefent, zul je nooit kunnen. Wellicht in dromen, maar daar doen wij niet aan. Hard werken wel. En daar is discipline voor nodig.

7. Etiquette
(Shin)Kyokushin Karate begint en eindigt met hoffelijkheid. Neem het groeten van de leraar of de hoger gegradueerde leerling en de medeleerlingen. Maar ook het ‘groeten’ van de shinden (de tempel) of het stijlsymbool, het dragen van schone kleding, schone handen en voeten en kort geknipte nagels. Voor de les ga je naar het toilet. Het zijn allemaal zaken die in de dojo-etiquette worden geregeld. Zonder etiquette heerst de bandeloosheid; niet weten wat te doen in (een vreemd) gezelschap. Hoe je op te stellen, hoe je te gedragen, wat wel en wat niet te zeggen? Het zijn zaken die bij het gewone leven horen.

8. Eerlijkheid
Eerlijk zijn naar jezelf. Kun je in de spiegel kijken en zeggen: ‘ik heb dat gedaan wat mij is opgedragen/wat ik mijzelf heb opgedragen?’. Maar ook naar anderen. Oprechtheid/eerlijkheid is de basis. Het creëert wederzijds vertrouwen. Een vertrouwd gevoel wanneer jij of jouw kind bij Iryoku les gaat volgen. Hoe je het ook zult ervaren, het zal je wel (kunnen) brengen waar je wilt zijn in het (Shin)Kyokushin Karate en, naar wij hopen, in het leven.

9. Karakter
Hier in de betekenis van een sterke persoonlijkheid (ver)krijgen, door gerichte ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen, om zich in positieve zin van anderen te kunnen onderscheiden. Karaktervorming komt onder andere neer op: doorgaan ondanks dat het lichaam/de geest eigenlijk al wil stoppen Kortom, de geest sterken, vermoeidheid en de gedachte aan leuke dingen onderdrukken. Dan komt het aan op karakter. Het boven jezelf uitstijgen en je grenzen verleggen. Dit is een nobele vaardigheid die overal terugkomt, of het nu gaat om sport, studie of werk. Karakter is een deugd die zeker door zelfverdedigingskunsten gevormd wordt. Dat gaat geleidelijk bij de jeugd en wordt zeker getoetst bij de volwassenen.

10. Zelfbeheersing
Een niet te onderschatten kwaliteit. Neem het begrip zinloos geweld: wij zien dat als het ultieme verlies, men heeft van zichzelf verloren. Hij/zij kon het niet met woorden oplossen. Was niet in staat te stoppen met de actie toen het (nog) kon. Zelfbeheersing is onder andere: de klap die je in ht gezicht krijgt of de vaak goed bedoelde opmerking die iemand maakt en waarbij je jouw emoties en gevoel onder controle houdt. Daar train je voor. In het Japans wordt dit uitgedrukt met het woord osu (spreek uit als ‘oesh’). Dit staat voor osayru shinobu, het ondergaan van pijn en ongemak en het beteugelen van de geest. Daar zit de meerwaarde voor de karateka. Maar eigenlijk voor elk verstandig mens.

Karate ni sente nashi.
Er bestaat geen eerste aanval in het karate.

De grootste voldoening in het leven is datgene doen waarvan anderen zeggen dat je het niet kunt.
– Masutatsu Oyama