Examens

Elk half jaar wordt er een examen afgenomen, vlak voor de zomervakantie en de kerstvakantie.

Het zomerexamen van de volwassenen wordt door de bond afgenomen tijdens het NSKO-zomerkamp. Het winterexamen vindt plaats op een van de locaties van Iryoku. De examens voor de jeugd worden door Iryoku afgenomen. Dit geldt ook voor de winterexamens van de junioren/volwassenen.

Een ieder die vordering heeft gemaakt, kan voor het examen opgaan. Let wel dat dit door de leraren wordt bepaald, niet door de leerling. De leraren worden geacht de kennis en kunde te hebben om de student te kunnen laten slagen.

Bekijk het examenreglement (o.a. wie kan examen doen, wanneer zijn er examens, kosten)

Als elke les een examen is, dan is elk examen een les.