Examens

Elk half jaar wordt er een examen gehouden. Het examen voor jeugdleden vindt voor de zomervakantie en voor kerstvakantie plaats. Het examen van de junioren en volwassenen is tijdens het NSKO-zomerkamp en voor de kerstvakantie. De examens voor de jeugd worden door Iryoku afgenomen, net als de decemberexamens van de junioren/volwassenen.

Een ieder die vordering heeft gemaakt, kan voor het examen opgaan. Let wel dat dit door de leraren wordt bepaald en niet door de leerling. De leraren worden geacht de kennis en kunde te hebben om de student te kunnen laten slagen.

Bekijk het examenreglement (o.a. wie kan examen doen, wanneer zijn er examens, kosten)

Als elke les een examen is, dan is elk examen een les.