Contributie

Contributie Iryoku 2018
Tot 18 jaar: 25 euro per maand (per jaar = 10 maanden: € 250)
18 jaar en ouder: 29 euro per maand (per jaar = 10 maanden € 290)

Contributie NSKO 2018
Tot 18 jaar: 14,50 euro per jaar
18 jaar en ouder: 22 euro per jaar
Branchchief-contributie: 3 euro per jaar

In januari ontvangen alle leden twee facturen: een voor de Iryoku-contributie en een ten behoeve van NKSO-bondscontributie. De Iryoku-factuur is gebaseerd op 10 maanden contributie; in de zomermaanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd. De factuur voor de bondscontributie dient voor 1 maart te zijn voldaan.

Tijdens de algemene ledenvergadering in juli wordt in overleg met de leden bekeken of verhoging van contributie noodzakelijk is. Een eventuele verhoging gaat in per januari van het nieuwe kalenderjaar. Ook een eventuele aanpassing van de bondscontributie, waarover de schoolhouders tijdens een bondsvergadering beslissen, wordt in januari doorgevoerd.