Andere activiteiten

Karate op school
Al enige jaren wordt op basisscholen in Stiens op gezette tijden karatetrainingen verzorgd tijdens de gymlessen. Dit vindt ook plaats op het Norwin College (VMBO) in Leeuwarden.

In het voorjaar 2010 is er gedurende een aantal weken, in het kader van schoolsport, karateles gegeven aan groep 7 en 8 van de basisscholen in Stiens. De meesters en juffen waren zeer enthousiast over de structuur in de lessen.

In het kader van het project breedtesport/naschoolse activiteiten werd Iryoku in 2000 gevraagd om gedurende zeven weken karateles te geven groep 7 en 8 van de Plataanschool in Leeuwarden en een school in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Het karaktervormde aspect van karate (zelfdiscipline, respect voor elkaar, zelfbeheersing/-vertrouwen) en de goede naam van de vereniging vormden hiervoor de aanleiding.

Powercoaching voor Jongeren 
In het voorjaar van 2008 is deelgenomen aan het project WIJ (Wet Investering Jongeren). Op verzoek van de Gemeente Leeuwarden is in samenwerking met reïntegratiebedrijf Four Star een week lang ‘powercoaching’ gegeven aan acht jongeren.

Weerbaarheid in de zorg
In het najaar van 2006 werd Iryoku gevraagd om workshops weerbaarheid te geven aan bewoners van diverse verzorgingshuizen in Leeuwarden. Enkele tientallen ouderen tussen de 65 en 85 jaar hebben aangedrongen op een vervolg.

In het voorjaar van 2008 heeft Iryoku verzorgenden van Zorgroep Noorderbreedte in Leeuwarden, die deelnamen aan de interne training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’, op het onderdeel fysieke weerbaarheid instructie gegeven. Dit heeft in een aangepaste vorm een meer definitief vervolg gekregen.

Winterkampen
Sinds 1997 zijn er zeven Iryoku Winterkampen op Schiermonnikoog georganiseerd. In 2004 is deze cyclus onderbroken door een training in de Leeuwarder IJshal en een paar weken later de ‘Warme’ Winterdag op het strand van Calantsoog.