Indeling per graad bij katatraining op woensdagavond

Naast de kumitetraining op woensdagavond – die tot ieders tevredenheid tegenwoordig in het Nordwin College plaatsvindt – is er sinds enkele weken op die avond en locatie ook een katatraining. Het blijkt een succes! Om deze katales effectief te maken, is door het kader het volgende besloten:

  • De 1e woensdag van de maand wordt exclusief toebedeeld aan zwarte banders. Een van de assistent-coaches verzorgt dan de kumitetraining.
  • De 2e woensdag is voor 9e kyu t/m 7e kyu.
  • De 3e woensdag voor 6e en 5e kyu’s.
  • De 4e woensdag voor 4e kyu en hoger.

Hogere graadhouders mogen bij de trainingen van de lagere graadhouders aansluiten om hun kata’s te verfijnen. De meeste aandacht van de Shihan, Sensei of Senpai zal dan echter uitgaan naar de lagere graden.

OSU!