Trainingsmomenten tijdens de kerstvakantie 2017-2018

Osu,

Voor zij die dat willen en kunnen, ook tijdens de kerstvakantie zijn er trainingsmomenten.

De gevechtstrainingen op woensdag (19.30 – 20.30 uur), Bonne dojo.

De oliebollentraining  op zaterdag 29/12, 10.00 Р11.15 uur. In sporthal de Rengers (vergeet niet om an te melden via arend@karateleeuwarden.nl).

De Gelukkig Nieuwjaarstraining op zaterdag 5 januari 2018, 10.00 -11.15 uur in de Rengers.

Osu