Zaterdag 15 juli a.s. Jeugdexamen

Osu,

Zaterdag 15 juli a.s. worden de zomerexamens voor de jeugd afgenomen.

Locatie: Rengers dojo

Tijd: 10 -12.00 uur

NB. Karatepaspoort is minimaal 2 weken vooraf ingeleverd! Nieuwe leden, krijgen na het examen hun karatepaspoort.

  • Wie zonder opgave van redenen niet aanwezig was bij de David Dekenga Memorial Cup 2017 is uitgesloten van dit examen (zie ook onderdeel examens).

Osu