Recensie van een lezer van Tien jaar op een rots.

Osu,

De eerlijkheid gebiedt te zeggen; het boek ‘Tien jaar op een rots’, komt niet voor in de top tien van bestsellers. Bijgaande één van de vele recensies, waaraan de schrijver meer waarde hecht dan welke notering ook op welke lijst dan ook.

TIEN JAAR OP EEN ROTS

Toen ik met Karate begon wist ik niet wat het inhield. Ik vond het leuk om te doen. Gaandeweg begon ik te twijfelen, ik had mijn ups en downs maar bleef het leuk vinden. Toch snapte ik er zo nu en dan niks van lichamelijk en geestelijk gebeurde ervan alles met mij wat mij onzekerheid en twijfels gaf, en toch had ik het gevoel dat de Karate goed voor mij was het bracht mij ook iets positiefs.

“ZO VERWARREND”

Totdat ik het boek TIEN JAAR OP EEN ROTS ging lezen. Ik was 6e kyu(gele band) dit was zo verbazingwekkend er vielen heel veel dingen op zijn plaats. Het hoorde gewoon bij de weg van de Karate. Nou ik kan jullie vertellen dat ik die “weg ” onbewust zo heb doorlopen. Zo herkenbaar allemaal alsof het over mijn eigen persoontje ging. Ik zal het boek nog vaak even terug pakken op mijn weg.

Ik vind het een interessant, leuk, makkelijk en duidelijk te lezen boek. Dat mij duidelijk heeft gemaakt dat Karate niet gewoon een sport is, maar een leerweg met vallen en opstaan.

OSU

(de naam van deze lezeres is bekend bij de redactie).

Zij wordt hartelijk bedankt voor haar oprechte mening. Osu.